Rouwverwerking, wanneer is het genoeg

Rouwverwerking, kan dat?

Is rouwverwerking mogelijk? Na het overlijden van een dierbare wordt veelal rouw en verlies ervaren. En natuurlijk mag je verdriet hebben over dit verlies. Maar is er ook ooit een moment dat er voldoende gerouwd is? Wanneer mag je stoppen met rouwen? Wil je niet stoppen met rouwen omdat je dit associeert met de gedachte dat wanneer je niet langer om iemand rouwt, je nooit echt van diegene gehouden kan hebben?

Bij sommige Afrikaanse stammen is het juist vreemd wanneer je rouwt. Zij geloven dat je hiermee de ziel hier op aarde houdt en de toegang tot het hiernamaals ontzegt. Dit geeft  aan dat rouw ook een cultureel aspect heeft.

Rouw is natuurlijk prima, en rouwverwerking heeft tijd nodig. Maar wordt het dan niet eens tijd om een einde aan de rouwperiode te maken wanneer rouw jou emotioneel beperkt, je leven jarenlang zwaar beïnvloedt? Om te leren omgaan met verdriet?

Wat is rouwverwerking?

Rouw is het gevoel van iemand (of iets) te missen. Iemand die eerst aanwezig was, wordt nu ervaren als afwezig, gemist. Dit kan dus zowel te maken hebben met iemand die is overleden, maar ook een verloren gegane relatie, of migratie uit een geboorteland. Vaak is er een beeld of een foto op de kast, wat rouwgevoelens oproept. Mettertijd kan het beeld wat vervagen.  Dan wordt het gemis als minder erg ervaren. Tijd heelt alle wonden wordt gezegd. Wanneer het  echter te lang duurt, of te zwaar is, zijn er technieken die de rouwverwerking kunnen versnellen.

Rouwverwerking in de praktijk.

Soms komen mensen aan hun einde door een traumatische gebeurtenis, of kan degene die achter blijft het proces rondom het overlijden als traumatisch ervaren. In dat geval worden eerst met een Trauma proces de zware emoties geassocieerd met dit trauma opgelost.

Vervolgens wordt het beeld dat de rouwgevoelens oproept behandeld. Aan het eind van deze rouwverwerking ceremonie, zijn ook de zware emoties rondom dit beeld verdwenen.

Uiteindelijk zal de dierbare meer prettige herinneringen oproepen dan verdriet veroorzaken. Je kunt dan weer verder met jouw leven zoals het bedoeld is, inclusief die mooie herinneringen.

Partners